Bli mer kjent med klimakalkulatoren!


Publisert: 28.10.2022

Klimakalkulatoren er et hjelpemiddel for å beregne effekten av ulike klimatiltak på den enkelte gård. Kombinasjonen av klimakalkulator og klimarådgiving på gårdsnivå vil synliggjøre tiltak på gården som kan redusere utslippet av klimagasser. Ofte er effekten av slike tiltak og svært positivt for agronomi og det økonomiske resultatet gårdsbruket.

Bli mer kjent med klimakalkulatoren ved å klikke på lenken under. Her vil du se og høre Silje Eckdahl fortelle om sine erfaringer med bruk av klimakalkulator i kombinasjon med klimarådgiving. Silje er gårdbruker i Horten og driver blant annet med storfekjøtt, korn, bringebær og hest.

Bruk av klimakalkulatoren


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag