Bjørn Dybo Breivik gjenvalgt i Stokke


25.10.18. Stokke Bondelag avholdt sitt årsmøte på Furulund Kro denne uka. Bjørn Dybo Breivik ble gjenvalgt, og ledet årsmøtet med stø hånd.  Nye i styret er Marte Arhurson Nilsen som styremedlem, og Hans Martin Røed som 1. vara. I tillegg til årsmøtesaker hilste Anne-Helene Sommerstad Bruserud fra Fylkesstyret, Einar Idland hadde med nyttig informasjon fra Landbrukskontoret, og Oddbjørn Rød orienterte
om prosjektet “Kornsatsing Vestfold”. Kveldens høydepunkt var nok likevel “Gutta på tur” som viste bilder/filmsnutter og fortalte om “Norge på langs og tvers med veterantraktor”.


Årsmøte Stokke 2018. Forsamlingen.

28 stemmeberettigede hadde møtt fram på Furulund.  Det ble servert middag og bløtkake.

 

Årsmøte Stokke 2018. Årsmøtekaka.

 

Årsmøte Stokke 2018. Anne Helene S. Bruserud fra fylkesstyret.

Fylkesstyremedlem Anne-Helene Sommerstad Bruserud skrøyt av aktiviteten i lokallaga generelt, og Stokke spesielt.  Og orienterte om aktuelle saker fra Vestfold Bondelag og Norges  Bondelag.

 

Årsmøte Stokke 2018. Edland fra Landbrukskontoret.

Einar Idland fra Landbrukskontoret orienterte om aktuelle saker. 

 

Årsmøte Stokke 2018. Oddbjørn Rød fra Kornprosjektet.

Oddbjørn Rød er prosjektleder i det 3-årige prosjektet “Kornsatsing Vestfold”  Han håper det blir større kornavlinger neste år, og informerte blant annet om nytt Kornkurs som starter 27. november.

 

Årsmøte Stokke 2018. Traktor-turgutta

En kameratgjeng fra Tomb dro i 2011 på tur med veterantraktorer fra Lindesnes til Nordkapp.  De hadde hatt en flott tur, som de raust og humoristisk delte bilder, filmsnutter, samt  gode og dårlige opplevelser fra.  Et artig og flott innslag, som forsamlingen satte stor pris på !

Fra venstre Ole Kristian Bruserud, Johan S. Horntvedt og Aleksander Skjauff.

 

 

Årsmøte Stokke 2018. Norge på langs og tvers

 

Årsmøte Stokke 2018. Deler av det nye styret.

Deler av styret i Stokke Bondelag:

Fra venstre: 1. vara Hans Martin Røed, gjenvalgt leder Bjørn Dybo Breivik, Per Martin Lea, Ane Hjetland Holt og Ole Kristian Bruserud.

Marte Arthurson Nilsen og Helge Skretting var ikke tilstede.

 

Ane Hjetland Holt, som er lege, oppfordret medlemmer som trenger noen å snakke med etter et vanskelig år, om å ta kontakt.

 

 

Takk til Ane Hjetland Holt for fine bilder.

 

 

 

 

 

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag