Bjørke tydelig på landbrukspolitisk fylkesmøte på Melsom


30.01.14. Veien til toppen i vår organisasjon er kort, poengterte fylkesleder Hans Edvard Torp, da han i går ønsket Nils Bjørke, leder i Norges Bondelag velkommen til landbrukspolitisk fylkesmøte på Melsom videregående skole. De fremmøtte fikk møte en tydelig leder.


Nils Bjørke i Vestfold 

-Vårt samfunnsoppdrag har aldri vært tydeligere – vi skal øke matproduksjonen på norske ressurser i tråd med befolkningsveksten, understreket Nils Bjørke, leder i Norges Bondelag, da han besøkte Vestfold tirsdag kveld denne uka.

 

Han viste til at dette ble slått fast av Stortinget da den forrige regjeringen la fram ny landbruks- og matmelding, men gjorde et poeng av at en samlet næringskomité i høst dro målsettingen enda lenger ved å vedta at vi skal øke matproduksjonen med intensjon om økt selvforsyning!

 

Bjørke var samtidig tydelig på hvilke utfordringer vi står foran og hvilke bærebjelker norsk landbruk på hvile på for at målene om økt norsk matproduksjon faktisk skal kunne realiseres.

 

-Vi har et ansvar for å være gode bønder, men myndighetene må legge til rette for at det skal lønne seg å bruke arealene og å være god bonde! Vi kommer heller ikke unna at vi må utnytte ressursene og arealene der de er.

 

Bjørke trakk fram grønnsak, frukt og bær som ei vekstnæring med mange muligheter. Han var også innom viktigheten av norsk kornproduksjon og utfordingene med korn/kraftfôr-problematikken, men valgte forøvrig å fokusere mer på saker enn de enkelte produksjonene.

 Aktiv sal

 

Det ble takket for trøkket og innsatsen som ble lagt ned i hele organisasjonen i ostetoll-saken. -Den omlegginga har fungert akkurat som ønsket. Vi ser at importen av volumoster er noe redusert, men mangfoldet er ivaretatt og importen av spesialostene, som det har vært så mye styr om i media, har faktisk økt, poengterte Bjørke.

 

Vi fikk skryt for måten vi jobber med vern av matjorda på i Vestfold og det ble en god dialog om blant annet kompetanseutvikling. -Landbruk er jo ikke for amatører, som Bjørke sa.

 

Siste halvdel av møtet ble brukt på hva vi må jobbe med i Vestfold i vår.

 Elin Røed og Harald Lie ledet møtet

Org.sjef Elin Røed gikk i gjennom hvordan vi skal sikre at vestfoldbøndenes meninger blir spilt inn til Norges Bondelag før jordbruksoppgjøret.

 

 Hans Edvard orienterer om aksjonsplaner

Fylkesleder Hans Edvard Torp understreket behovet for å ha god aksjonsberedskap, men både han og Bjørke var tydelige på at målet også i år selvfølgelig er å få til en avtale.

 

De fremmøtte var aktive og bidrog til god dialog under hele møtet. På tross av stort snøfall og at mange nå er opptatt med snøbrøyting var det nærmere 50 stykker som hadde tatt turen til Melsom. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag