Bjertnæs gjenvalgt i Nøtterøy og Tjøme


31.10.18. Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag gjennomførte årsmøte 23. oktober på Nøtterøy. Rett etter årsmøtet ble det frisk politisk debatt på tema som er viktig for landbruket i Færder, hvor både AP og Høyre stilte med gode representanter.


Nytt styre er valgt for Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag; Håkon Alu Andersen (ny), Lars Berge (ny), Fredrik Muller, John-Åge Reinskaug og Åsmund Bjertnæs (leder).

 

Politikerdebatt Årsmøte 2018 Nøtterøy og Tjøme

Etter årsmøte var det politisk debatt med Runar Andre Larsen (styreleder Færder Arbeiderparti) og Tom Mello (Ordførerkandidat Færder Høyre).

 

Morten Bjertnæs ledet både årsmøte og påfølgende politisk debatt

Leder Åsmund Bjertnæs ledet debatten godt, hvor fokus lå på temaområdene:  Landbruk i Færder Kommune (landbruk er også næringsliv). Hvordan kan vi utvikle for fremtiden? Viktige stikkord for debatten: Arealforvaltning, jordvern, næringsutvikling, synliggjøring, gåseforvaltning og tettere samarbeide mellom landbruk og lokalsamfunn. Debatten satte fokus på mange viktige områder, bl.a. ble det presisert
viktigheten av at vi som representanter for vår næring kan være med og delta mer aktivt i ulike foraer, høringer og nettverk, for å fremme og forsvare interesser og syn som er viktige både for næringen og samfunnet. Matjorda som en presset ressurs er et eksempel. 

 

Årsmøtemiddag 2018 Nøtterøy og Tjøme

Årsmøtet ble avsluttet med hyggelig middag og dessert. Frammøtte ca 30 inkl gjester.  

 

Fra styret i Vestfold Bondelag: Karine Huseby som også har sendt over bildene fra møtet. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag