Biokull – for et columbiegg!


17.06.17. Biokull er identifisert som et klimatiltak med stor potensial, både internasjonalt og i Norge. I tillegg gir biokull positive effekter for matjorda og bonden. CAPTURE+ og Skjærgaarden Gartneri inviterte onsdag til åpning og demonstrasjon av et nytt pilotanlegg for produksjon av biokull, Norges første i sitt slag. Vi fikk se hvordan biokullet vil brukes til jordforbedring på gården og samtidig bidra til biologisk karbonfangst
og ‐lagring.


Skjærgaarden v Kristin Stenersen ønsker velkommen til gards

Kristin Stenersen kunne fornøyd konstatere at hagen var full av forventningsfulle gjester da Skjærgaarden Gartneri og Capture+ onsdag ønsket velkommen til åpning og demonstrasjon av Norges første biokullanlegg.

 

Hva er biokull v Joner og Rasch
Biokull framstår som et Columbi egg både for bondens produksjon og i klimakampen ved at man oppnår mange ønskede effekter samtidig. Daniel Rasse og Erik Joner (bildet over), samt Adam O’Toole fra Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi, orienterte  om hva biokull er og ramset opp mange av biokull-fordelene. Matjorda i Norge mangler ofte humus og må fremover tåle mer av både tørke og vann. Alt dette vil biokull bidra positivt til. 

 

Drengen på gården Bjørge Madsen viser fram hvordan kompostering av løkavskjær foregår2

Bjørge Madsen, “dreng” på Skjærgaarden Gartneri, tok oss med bort på jordene hvor han viste oss hvordan de lager kompost fra eget løkavskjær og hestemøkk fra nabogårder. –Vi blander biokull med kompost, slik at vi får planter som er motstandsdyktige mot vær, vind og sykdommer. Det gjør at vi kan bruke mindre gjødsel og sprøytemidler. Vi er opptatt av å spille på lag med naturen sånn at
vi kan fortsette å dyrke mat også i framtida. I altfor mange år har vi drevet med jordforbruk her i landet. Vi satser på jordbruk, poengterte Madsen og slo fast at for han som bonde er vurderinga enkel; God jord gir sterke, gode planter, de beste råvarene til kokken og ypperlig mat til forbrukerne! 

 

Stephen Joseph, en guru på biokull fra Australia

Professor Stephen Joseph fra Australia, som er en av konstruktørene bak anlegget,
fortalte om teknologien og viste eksempler på innovativ bruk av biokull fra ulike
deler av verden.

 

Les også 

 

NIBIO: Biokull – en gammel teknologi med nye oppgaver

 

Sintef: Norske bønder kan bidra til storskala CO2-lagring gjennom å bruke trekull som jordforbedring. Norges første demonstrasjonsanlegg for biokull på Skjærgaarden gartneri vil vise hvordan.

 

Capture+: Biokull som bærekraftig klimatiltak for nullutslippsamfunnet

 

Debio: Flere vil ha biokull

 

NRK Vestfold: Gartneri satser på biokull

 

Kronikk i Nationen: Biokull – et Columbi egg i klimakampen

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag