Biogjødselforum Vestfold er stiftet


02.11.15 Onsdag 21. oktober ble interesselaget Biogjødselforum Vestfold stiftet. Dette er en organisering av bønder som har tegnet avtale med GreVe Biogass – både for levering av husdyrgjødsel til fabrikken, og for mottak av ferdig biogjødsel til åker- og engarealer. 46 bønder har nå slike avtaler og 29 av disse var tilstede på stiftelsesmøte på Gjennestad. Det er Vestfold Bondelag som har tatt initiativ til denne
organiseringen, og styremedlem i Vestfold Bondelag Hans Edvard Holtung er leder av prosjektet fram mot en organisering og drift av foreningen. Et viktig formål med laget er å ha en møteplass for å dele kunnskap og erfaringer, drøfte gjødselkvalitet, tekniske og økonomiske spørsmål. Et annet hovedformål er å ha en felles stemme og forhandle med GreVe Biogass AS. Dette er noe GreVe Biogass også ønsker, og ser som formålstjenlig.

Les mer hos Vestfold Klima- og EnergiforumALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag