Biogjødselforum under etablering


10.04.15 Onsdag var 30 bønder med felles interesse samlet på Grønt Fagsenter. De har alle en avtale med Greve Biogass om å levere husdyrgjødsel til eller motta biogjødsel fra biogassanlegget som er under bygging. Vestfold Bondelag har tatt initiativ til en organisering av denne gruppa. De har felles behov for faglig oppdatering og informasjon. I forhold til inngåelse av kontrakter vil de også stå sterkere samlet. 


Biogjødselforum 080415 1

Fullt møterom hos Vestfold Bondelag

 

Stor interesse 

Styremedlem i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Holtung, ledet møtet og kunne ønske en stor forsamling velkommen. Mange uttrykte at det var et bra initiativ å samle de med avtaler om biogjødsel. Kontraktene er skrevet, men det tar tid før alle er igang. Det kan bli viktig å stå samlet og å ha et nettverk når alt er kommet igang.

 

Den magiske fabrikken 

Ivar Sørby fra Greve Biogass informerte om byggeprosessen av det han kaller “den magiske fabrikken”. Biogassproduksjonen vil redusere klimagassutslipp og avhjelpe et avfallsproblem for samfunnet. Når anlegget er igang vil Vestfold være det første fylket som når målet om at 30% av husdyrgjødsla skal gå til biogassproduksjon. Greve Biogass begynner å få nok avtaler med husdyrbønder som vil levere gjødsel, men de har rom for å
tegne flere kontrakter med planteprodusenter som kan ta imot biogjødsel.

 

Biogjødselforum 080415 2

 

Organisering 

Greve Biogass har idag kontrakter med omtrent 40 bønder, og på sikt vil det bli flere. Disse har behov for å møtes for å kunne utveklse erfaringer og lære mer om hvordan gjødsla kan utnyttes best mulig. Det må gjøres investeringer på den enkelte gård, og avtalene er langsiktige. Blir det endringer i rammebetingelser eller oppstår problemer vil det minske den enkeltes risiko å kunne opptre samlet. Deltagerne på møtet
valgte ut fem representanter som vil være på å jobbe fram en enkel, men formell organisering av forumet.

Biogjødselforum 080415 3

Diskusjonen gikk livlig i pausen.

 

Les om biogass på nettsidene til Greve Biogass

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag