Biogjødsel / Rest – Biogass i landbruket


Biogjødsel / Rest – Biogass i landbruket 

 

Vestfold Bondelag har tidligere utredet landbruksdelen i et stort industrielt biogassanlegg i Vestfold. Bioresten fra anlegget kan gi gjødsel til 100 000 dekar i Vestfold og redusere klimagassutslippene vesentlig.

 

Les mer i artiklene under. Info vil bli lagt ut fortløpende.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag