Biogjødsel: Arbeidet med å tegne avtaler med bøndene pågår for fullt


26.01.13. Det må tegnes avtaler på 48 000 tonn biogjødsel innen utgangen av februar. Dag Erik Kristensen i Re (Høyre), var blant de første som bestemte seg og undertegnet sammen med styreleder i Vesar Hans Hilding Hønsvall. Avtaletegningen er i rute. I skrivende stund er det inngått avtaler på ca 11 000 tonn og det jobbes med ytterligere ca 60 000 tonn. Ikke alle kommer til å inngå avtaler, så vi trenger flere bønder
som er interessert, sier Ivar Sørby, som


Kristensen uttaler at det er en flott mulighet bøndene har nå ved at de kan kombinere en god og lønnsom avtale med det å ta et samfunnsansvar. Det å få etablert en biogassfabrikk hvor matavfall og husdyrgjødsel kan behandles og gi drivstoff til bussene, samtidig som bonden kan redusere innkjøp av kunstgjødsel er fantastisk.
 
Etter mange år med kornproduksjon uten husdyrgjødsel, har han tro på at det å gi organisk gjødsel som biogjødsla er, gir økte kornavlinger. På denne måten får vi næringsstoffene tilbake i kretsløpet vårt.

Dag Erik vil bruke Norsk Landbruksrådgivning Viken framover for å øke kunnskapen om biogjødsel ytterligere, samt for å lage en god gjødslingsstrategi for drifta.

Avtaletegningen er i rute. I skrivende stund er det inngått avtaler på ca 11 000 tonn og det jobbes med ytterligere ca 60 000 tonn. Ikke alle kommer til å inngå avtaler, så vi trenger flere bønder som er interessert, sier Ivar Sørby, som gjennomfører arbeidet med å tegne avtalene med bøndene. Biogjødsla leveres fritt tilkjørt og det er foreløpig ikke lagt noen grense oppad for hvor langt vi kjører, men vi ønsker
oss mest mulig under 30- 35 km ut fra anlegget.
 
  Biogass alle Vesar
 
Fra venstre styreleder i Vesar Hans Hilding Hønsvall, bonde Dag Erik Kristensen, Ivar Sørby og daglig leder i Vesar Andreas Gillund.
 
Interesserte bes ta kontakt med Ivar Sørby: 90914565 eller ivar.sorby@rebioconsult.no

 

 
 

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag