Bioenergiprosjektet er igang


18.09.14.  Prosjektet er et samarbeid på tvers av fire fylker, og målet er å gi et informasjons- og kompetanseløft innen bioenergi gjennom kurs, møter og oppsøkende virksomhet.  Prosjektleder er Kjetil Øi, og terskelen for å ta kontakt med prosjektlederen er lav.  Han vil blant annet være behjelpelig i kontakten mot Innovasjon Norge og deres program for finansiering av bioenergianlegg. Les mer her: BioenergiprosjektetALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag