Bioenergi som gårdsvarme


Bioenergi på gården er en lønnsom investering.

Tid 16.
november, kl. 18.30-21.30

Sted: Korsgårdsveien
10, 3089 Holmestrand

Kurset er gratis

Påmelding: Innen 12.11.15 fmaakoi@fylkesmannen.no eller
97130119

Håvard Midtskogen fra Skogselskapet i Akershus og Oslo vil
gå gjennom gode løsninger for gårdsvarmeanlegg samt rasjonelt logistikk av flis
og virke. Kjetil Øi fra Bioenergiprosjektet vil fortelle om støtteordningene
til Innovasjon Norge og hvordan Bioenergiprosjektet kan bistå ved forprosjekt
og søknad. Hans Olaf Knatten vil vise frem anlegget sitt på gården og fortelle
om sine erfaringer. Leverandøren av anlegget, Stian Berg vil fortelle om sine
fliskjeler.

Kvelden er praktisk rettet og har som mål å inspirere flere
til å velge bioenergi.

For spørsmål ta kontakt med Kjetil Øi, prosjektleder i
Bioenergiprosjektet, fmaakoi@fylkesmannen.no
eller på tlf 97130119ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag