Biene som forsvant


14.02.16 John Ingar Øverland er rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Viken. Han har svart på en kronikk som sto i Bondebladet 11.februar, “Biene som ikke forsvant”. -Denne kronikkern er helt feil i forhold til virkeligheten, sier Øverland. Forsøk som foregår med støtte fra alle norske frøavlere viser at midler i gruppen neonicotinoider kan gi store problemer for de ville biene.

Les saken “Biene som forsvant” hos NRL Viken”ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag