Betraktinger fra den grønne øya IV: Likt og ulikt IFA og NB


27.10.16 På årets ledermøte møtte vi fra Norges Bondelag (NB) det irske bondelaget, Irish Farmers Association, (IFA). -Å høre hvordan IFA tenker om lobby, protester og aksjoner ga grunnlag for en sammenligning med vår søsterorganisasjon i Irland, sier org sjef Elin Røed som har skrevet en siste betraktning fra den grønne øya Irland. Her finner du også linker til det irske bondebladets omtale av norsk landbrukspolitikk.


Betraktninger fra den grønne øya IV 

av Elin Røed, org sjef Vestfold Bondelag 

 

Likt og ulikt IFA og NB 

 

Årets ledermøte i Vestfold Bondelag ble kombinert med en fagtur til Irland. Vi møtte irske bønder på gårdsbesøk, men vi møtte det irske bondelaget. De kaller seg Irish Farmers Association og forkortes IFA. Gode kontakter i Norges Bondelag (NB), gjorde at representanter for både lokalt, regionalt og sentral ledd i IFA tok seg tid til å møte oss. Samtaler med George Collier (lokallaget), Eddy Boyle (regionstyret og leder av potetkomiteen)
og James Murphy (regionleder og sentralstyret) ga grunn til ettertanke.

 

Irish Farmers Association 

IFA er den største interesseorganisasjonen for bønder i Irland. De har 75 000 medlemmer og er dermed litt større enn Norges Bondelag som har 62 000. IFA er en treleddet organisasjon på samme måte som NB, bortsett fra at regionene dekker flere fylker. IFA’s hovedinntekt er medlemskontingent, men de eier også et teleselskap som bidrar godt. IFA har 65 ansatte sentralt og de har et kontor i Brussel. Til sammenligning har Norges Bondelag 60 ansatte i Oslo,
og omtrent det samme fordelt på 18 fylkeskontor.

 

Lobby  

Nasjonalt driver IFA med kontinuerlig lobbyvirksomhet på områder som skatt og avgifter. Annen landbrukspolitikk er lagt til EU. James Murphy var åpen på at de synes det er langt til Brussel. Han mener det er et stort problem at det ikke er bønder som representerer næringa i Brussel, men byråkratene i organisasjonene. På tross av dette er IFA tydelige på at de fortsatt vil være medlemmer i EU. EU har vært godt for irsk landbruk, og støtte
fra EU har gitt utvikling i irsk landbruk. Tilgang til EU-markedet er viktig for et land som eksporterer 80 prosent av maten de produserer.

 

Matvarekjeder 

Representantene for IFA så de på matvarekjedenes makt som det store problemet. Det er her profitten ligger, og råvareprodusenten får mindre og mindre marginer. Viljen til å drive produktutvikling eller på alternative måter, som økologisk, var liten. Uansett mente de at det vill være kjedene som stakk av med den ekstra fortjenesten som blir skapt.  

IFA demontrasjon mot LIDL og ALDI 070316

300 medlemmer i IFA demontrerer på et kjøpesenter

 

Tro på protester og aksjoner  

To uker tidligere hadde IFA gjennomført en stor protestaksjon. De protesterte mot dumpingpriser på mat i butikkene. Over 300 medlemmer møtte opp med traktorer og plakater på Irlands største kjøpesenter. Vi skjønner godt at IFA var stolte over gjennomføringen av denne aksjonen. For oss fra Norges Bondelag virket det hele litt håpløst. Matvarekjedene i Irland er tyske, ALDI og LIDL. Hvor mye bryr de seg om 300 irske bønder? Tankene gikk
til vår egen aksjon etter brudd i jordbruksoppgjøret i 2014. Da inntok 6000 bønder Oslos gater og protesten var rettet mot Stortinget.

 

Hans Edvard m apell om kornproduksjon

Protester utenfor Stortinget etter bruddet i 2014

 

Samarbeid på tvers av landegrenser? 

Bønder er bønder, og vi opplever mange av de samme utfordringene. Kan bondelag i ulike land samarbeide? De irske bøndene vi møtte var tydelige på at tyske og franske bønder er deres konkurrenter. Irland har økt sin melkeproduksjon med over 20 prosent etter at EU fjernet kvotene. Irske bønders håp er at de klarer å produsere melka billigere enn resten av EU, og dermed overta deler av markedet. Så på vårt spørsmål
om samarbeid med andre landbruksorganisasjoner i EU, var nok svaret at det var begrenset solidaritet på tvers av landegrensene. Likevel innså IFA at de burde gjøre felles front mot billig import fra Asia og Sør-Amerika. Matvarekjedenes makt i verdikjeden er også felles utfordring vi bør kunne jobbe sammen om.

 

Annerledeslandet  

Igjen ble vi minnet om den unike situasjonen Norges Bondelag er i. Vi har årlig forhandlingsrett med staten, og landbrukspolitikken er nasjonal. Vi har mulighet for direkte kontakt med myndighetene. Etter møte med irske bønder ble jeg nesten litt glad for våre matvarekjeder. De er i alle fall norske og har i en viss grad forstått at norske forbrukere ønsker norskprodusert mat.

 

 

Det irske Bondebladet “Irish Farmers Journal” har skrevet om vårt besøk:

 

Norwegian farmers enjoy milk prices between 50c/l and 55c/l

 

De har også en artikkel etter et besøk i Norge våren 2016:

 

Farming in Norway

 

(Får å lese disse må du registrere navn og epostadresse. Det er gratis og gir tilgang til et visst antall artikler pr måned)

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag