Bestill skogplanter nå!


12.02.14 Det ble avvirket 250 000 m3 tømmer i Vestfold i 2013, og ny skog skal være etablert innen 3 år.  Naturlig foryngelsen er sjelden tilstrekkelig, så skogeier må plante i tillegg. Det er behov for 1 million granplanter i Vestfold i 2014. Fylkesmannens landbruksavdeling oppfordrer skogeiere å bestille skogplanter nå.

Les om skogplantebestilling hos Fylkesmannens LandbruksavdelingALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag