Berørt grunneier på strekningen Nykirke – Barkåker?


01.06.16. I morgen torsdag 2. juni arrangerer Jernbaneverket åpen kontordag fra kl 12 -18 og det blir åpent informasjonsmøte fra kl 18-20 på Best Western Hotell i Horten. -Vi i Vestfold Bondelag vil prioritere å delta på den åpne kontordagen og bistå våre medlemmer, sier rådgiver Amund Kind, og oppfordrer grunneiere til å møte opp hvis de blir berørt av ny trasé.  Det samme gjelder grunneiere
som kanskje kan trenge masser til andre prosjekter i området eller som vil kunne få arronderingsmessige gevinster av at gammel trasé tilbakeføres til matjord. Jo tidligere man spiller inn ønsker og behov, desto større er muligheten for å bli hørt, sier Kind.

Les mer om møtene hos JernbaneverketALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag