Beregn utslag av statens tilbud


08.05.17 Statens tilbud i jordbruksforhandlingene foreslår endinger i bondens rammevilkår. Bønder en selvstendig næringsdrivende, og det er mange faktorer som avgjør inntektsnivået. Endringer i produktpriser, kraftfôrkostnader og tilskudd har likevel direkte innvirkning på overskuddet. Norges Bondelag har laget et regneark der du kan legge inn egne tall og beregne utslag av statens tilbud.

Last ned Excel-ark for beregning av utslag av statens tilbudALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag