Bekreftelse fra landbrukskontoret


Publisert: 16.03.2021

Utenlandsk personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan gis unntak fra innreiserestriksjoner hvis tilstedeværelse i riket er «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov». Arbeid innen grøntsektoren er definert som samfunnskritisk og er omtalt under forsyningssikkerhet, og inkluderer produksjoner som grønnsaker, potet,  frukt, bær og veksthusproduksjoner.

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner – regjeringen.

Videre må arbeidsgiveren dokumentere at arbeideren er virksomhetskritisk. Dette er omtalt i egen sak tidligere.

Fredag var Statsforvalteren og kommunale landbrukskontor i digitalt møte og ble enige om et bekreftelsebrev som bekrefter at en produsent driver med grønt og har behov for den aktuelle arbeideren for å kunne opprettholde og ha kontinuitet sin produksjon.

-Vi er glad for at landbruksforvaltningen nå stiller opp. Jeg tror dette vil være et dokument som kan være nyttig for utenlandske arbeidere som står på grensen og skal dokumentere ovenfor politiet at de bør få komme inn. Grøntprodusenter som trenger en slik dokumentasjon kan bare ta kontakt med sitt landbrukskontor i kommunen, så skriver de ut bekreftelsen, sier fylkesleder Thorleif Müller i Vestfold Bondelag.

Arbeidsgiver må selv beskrive type arbeid som arbeideren skal jobbe med i skjemaet Dokumentasjon fra arbeids- eller oppdragsgiver, unntak fra innreiserestriksjoner for utenlandsk personell i kritisk samfunnsfunksjon


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag