Bekjempelse av floghavre og hønsehirse


Publisert: 22.07.2022

Bekjempelse av floghavre

En gårdbruker har plikt etter eget regelverk til å bekjempe floghavre, og den driftsansvarlige skal melde fra til kommunen om mulige funn av floghavre på eiendommer som ikke står i floghavreregisteret. Ved leie av jord kan Landbrukskontoret gi deg opplysninger om floghavrestatus for et aktuelt areal.

Eiendommer i floghavreregisteret der det ikke lenger finnes floghavre, bør søke om frierklæring og bli fjernet fra registeret.

Les mer om bekjempelse og frierklæring mm hos Mattilsynet.

Bekjempelse av hønsehirse

Hønsehirse tilpasser seg raskt ulike forhold, og har potensial til å bli et svært stort problem. Den er ikke omfattet av et eget regelverk, og hver enkelt må ta ansvar for å bekjempe den på sin eiendom. Frøene har mange spredningsveier, og vi minner her om at alle må ta dette alvorlig.

Les om bekjempelse av hønsehirse hos NLR-Viken v/John Ingar Øverland


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag