Behov for mindre fosforgjødsling


22.01.15. Standardgjødsling til korn der det ikke er husdyrmøkk er som oftest med Fullgjødsel 22-3-10. Forsøket “Jorda på jordet” gjennomført i Hof i fjor sommer kan tyde på at bøndene har muligheten til å klare seg med en rimeligere type Fullgjødsel samtidig som fosfor-tilførselen reduseres. Tilførsel av mer enn 1 kg fosfor ga ingen avlingsgevinst på noen av feltene.

Les mer om forsøkene og NLR Vikens kommentarer til resultatene her ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag