Behov for flere hvitkløverfrøavlere


09.04.14 Frøavl er en produksjon hvor Vestfold dominerer, men når det gjelder hvitkløver er Telemarkingene de største. Det viktige er likevel at vi klarer å forsyne grovfôrprodusentene med de best tilpassa sortene av gras og kløver. Felleskjøpet har fremdeles noe ledig kontraktsareal for den som vil prøve seg på en interessant produksjon. -Og det er jo litt forsmedelig for et frøfylke som Vestfold at Telemark er
størst, sier John Ingar Øverland i NLR Viken. -Dessuten og ikke minst, det er behov for mer norsk hvitkløverfrø.

Les mer hos Norsk Landbruksrådgiving VikenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag