Bedre utnyttelse av husdyrgjødsel


04.01.17. Norsk Landbruksrådgiving Viken inviterer til møte om utnyttelse av husdyrgjødsla. Tirsdag 10. januar kl 10 – ca 14. på Grønt fagsenter, Gjennestadtunet 85. Foredragene av Oddbjørn Kval-Engstad i NLR Innlandet vil gi deg god kunnskap om hvordan en skal få best utnyttelse av husdyrgjødsel og biogjødsel. Møtet er gratis, men påmelding ønskes av hensyn til mat – innen fredag 6. januar til kari.bysveen@nlr.no
413 73 808. Velkommen ! ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag