Bedre oppfølging, takk!


24.11.17. I høst er det to år siden Stortinget vedtok Nasjonal jordvernstrategi. Siden den gang har lite skjedd for å nå Stortingets målsetting om å begrense nedbyggingen av norsk matjord. Jordvern Vestfold og 18 andre organisajoner og jordvernallianser troppet derfor opp foran Stortinget i går og ba næringskomitéen sørge for bedre oppfølging!

Les mer fra markeringen hos Jordvern VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag