Barkebillekrig? 650 eller 200 kr/m3?


Publisert: 22.10.2021

Vi har lagt bak oss en sommer hvor skadene fra barkbillene i vårt område dessverre har vært store. I tillegg må vi regne med at barkbilla har klart å utvikle en ekstra generasjon på grunn av lang og tørr sommer.

Det betyr at skogeiere i vårt distrikt nå må ut og kartlegge skadene i sin skog og gjøre avtale om hogst!

Begrunnelsen er todelt;

  1. Det gjelder å få ut billeskadd skog før det blir tørrgran. Da faller prisen voldsomt. Skurtømmer gran får du nå solgt for opptil 650 kroner per kubikk, mens prisen på tørrgran er ned mot 200 kroner per kubikk!
  2. Det gjelder å hindre ny barkbillekrig! Altså planlegge hogsten i områder med mye barkbilleskader på en slik måte at barkbillene blir med ut av skogen.

Det enkle rådet er derfor å ta kontakt med din tømmerkjøper eller skogbruksleder slik at dette blir gjort på riktig måte!

Vil du lese mer og sette deg inn i skadesituasjonen?

Viken Skog, Statsforvalteren og landbrukssjefer og skogrådgivere i flere Vestfold-kommuner deltok på et møte om situasjonen med barkbiller og tørkeskadet skog tidligere i høst. – Skogen er i ferd med å dø mange steder. Ovenfra ser det svært ille ut, sa fagsjef Knut Ivar Løken hos Statsforvalteren.
Les mer fra møtet og råd som ble gitt hos Viken Skog

AT Skog har etablert en beredskap for å håndtere situasjonen i de utsatte områdene i Skien, Porsgrunn og Bamble. – Vi prioriterer skog angrepet av barkbiller. Nå er det viktig å sikre verdiene, sier skogsjef Knut Nesland i AT Skog.
Les sak om konkrete tips og råd rundt barkbillesituasjonen hos AT Skog

Eller du kan gå inn hos Landbruksdirektoratet og lese om en økende bekymring for større utbrudd i Norge og den faglig beredskapsplan som er laget for håndtering av et barkbilleutbrudd.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag