Bård Hoksrud blir ny landbruksminister


31.08.18. – Bård Hoksrud er heldig som får være statsråd for Norges viktigste næring, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller etter at Hoksrud i dag ble utnevnt til ny landbruks- og matminister. – Det har vært mange harde politiske kamper mellom landbruket og FrP. Jeg håper Hoksrud tar seg tid til å lytte til næringa før han begynner å utføre politikk, og at vi får til et godt samarbeid om hvordan
vi skal utvikle norsk landbruk videre. Han er jo fra Telemark, så vi får passe på å huke tak i han på vei hjem i blant, for å vise han det offensive landbruket vi driver i Vestfold, fortsetter Müller. 


– Bård Hoksrud er heldig som får være statsråd for Norges viktigste næring, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller etter at Bård Hoksrud i dag ble utnevnt til ny landbruks- og matminister. 

 

– Han har også et stort ansvar å forvalte. Norsk landbruk produserer rein og trygg mat, vi bidrar til bosetting og sysselsetting i nesten alle landets kommuner, og skaper verdier for 140 milliarder hvert år. Det gjelder å forvalte disse ressursene på en langsiktig og bærekraftig måte, også for landbruksministeren, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller.

  

Lytt til næringa 

Den nye ministeren er fra Telemark og vil sikkert stadig være på farten gjennom Vestfold. -Hoksrud er nok fullt klar over det offensive landbruket vi driver her i fylket, men vi får passe på å stoppe han en gang i blant og vise han alt det flotte vi produserer, sier Müller.

 

Bård Hoksrud er den tredje landbruksministeren fra FrP etter at Erna Solberg ble statsminister.

 

– Det har vært mange harde politiske kamper mellom landbruket og FrP. Jeg håper Hoksrud tar seg tid til å lytte til næringa før han begynner å utføre politikk, og at vi får til et godt samarbeid om hvordan vi skal utvikle norsk landbruk videre, sier Müller.

  

Ta vare på matjorda, Dale! 

Jon Georg Dale ble i dag utnevnt til ny samferdselsminister. Han får dermed også ansvar for jordvern i regjeringa.

 

– Jeg forventer at den tidligere landbruksministeren holder et ekstra sterkt øye med matjorda i de kommende store samferdselsprosjektene. Alle som har et nært forhold til norsk matproduksjon vet hvor sårbar matjorda er og at vi må ta vare på den, avslutter Müller.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag