Bane NOR inviterer til nytt åpent møte 8.juni


06.06.17. Bane NOR inviterer til åpen kontordag og åpent informasjonsmøte i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for dobbeltspor Nykirke-Barkåker. På møtet vil Bane NOR presentere planforslag for trasé og ny stasjon på Skoppum med tilhørende veisystem. Veisystemet rundt stasjonsområdet er endret i forhold til det som er presentert i tidligere møter.

Les mer hos Bane NORALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag