Bali-pakken i WTO vedtatt


10.12.13. Medlemslanda i WTO er no samde om ein pakke med tekstar. Avtala inneber ikkje reduksjonar i toll og støtte for norske bønder. I pakken ligg det tekstar om u-landsreglar for offentlege oppkjøp til matvarelager, eksportstøtte, tollkvoteadministrering, bomull og ein eigen pakke for dei fattigaste landa.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag