Tenn et bål i kveld kl 18!


Publisert: 19.01.2021

Før jul ble det klart at regjeringa overprøver rovviltnemndenes beslutning om å ta ut fem ulveflokker inne i ulvesona. Regjeringa tillater kun å ta ut to flokker, Kynnaflokken i Hedmark og Aurskogflokken i Akershus, og mener det ikke er grunnlag for å ta ut de tre andre flokkene.

Naturbruksalliansen oppfordrer derfor til lokal bålbrenning i kveld for å markere sin frustrasjon mot regjeringas overprøving av rovviltnemndene.

En av de som er klar til å fyre bål er Håvar Fjære (t.v på bildet over som er fra en tilsvarende bålaksjon i 2016) i fra Hedrum Bondelag. – Du tenker kanskje at vi ikke har noe ulveproblem i vårt fylke. Greit nok det, men vi hadde det senest i sommer. Og, la oss vise litt solidaritet med alle bønder som bor langs Svenskegrensa, som merker dette så hardt og tragisk at det går ut over den mentale helsa til mange, lyder oppfordringen fra Fjære.

Han ønsker alle velkommen til bål på sitt jorde like ved Åsrumkrysset i kveld kl 18.00-19.00.

-Jeg stiller med bål, hver tar med stol og kaffe til seg selv. Ta gjerne med deg flere. Vi praktiserer de nye smittevernreglene. Så blir vi over 20 lager vi bare et bål til! Og vi holder oss 2 meter fra hverandre, sier Fjære.

Bak aksjonene står Naturbruksalliansen – et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

Slik deltar du på bålaksjonen

Tenn bål der du er den 19. januar kl. 18 og samle kun det antall personer som er forsvarlig ut fra smittevernhensyn. Ta bilde av bålet og det bildet på sosiale medier med emneknagg #bålaksjon2021

Du kan lese mer om bålaksjonen på Norges Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag