Avstandskrav til vann


18.05.19. I plantevernjournalen skal tiltak mot vannforekomster dokumenteres slik at avstandskravet på etiketten overholdes. Allerede fra planleggingsfasen er det nyttig å ha oversikten over de ulike midlenes avstandskrav til vann. Med vann menes blant annet vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster. Les mer hos NLR Viken.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag