Avslutning for prosjektet Kornsatsing i Vestfold.


Publisert: 13.12.2021

 

 

Prosjektet Kornsatsing i Vestfold ble for kort tid siden formelt avsluttet med godt besøkt temakveld om korn på Torp Hotell.

Prosjektet ble etablert i 2017, og prosjektets mål har vært å styrke kornproduksjonen i Vestfold, både når det gjelder areal brukt til korn, og avlinger pr. dekar. Virkemidler for å nå målsettingen i prosjektet har blant annet vært å skape møtesteder for kornbonden i Vestfold for utveksling av erfaringer i produksjonen, og ikke minst møtesteder for påfyll av ny kunnskap. Prosjektet har lagt opp til aktiviteter med temaer som engasjerer korndyrkeren, og som er relevante med bakgrunn i dyrkings – og vekstforhold det enkelte år.

Av konkrete aktiviteter er det grunn til å peke på blant annet Grunnkurs i korndyrking som har samlet nærmere 100 deltagere fordelt på fire kurs. Det har og vært en rekke fagmøter, ofte i samarbeid med lokale bondelag og NLR Viken. Markvandringer har også vært en viktig aktivitet i Kornsatsing i Vestfold. Prosjektet har og lagt til rette for faglige turer, blant annet til konferansen Korn 2018 og Korn 2019.

Det er vanskelig å måle effektene av slik type prosjekt som prosjektet Kornsatsing i Vestfold. Erfaringene som er gjort i løpet av prosjektet gir imidlertid grunn til å tro at engasjement og interesse for korndyrking i Vestfold har økt de siste årene. Spesielt rett i forkant av pandemien var det historisk godt oppmøte på fagmøter og korndag. Vi håper dette tar seg opp igjen når vi igjen kan ha fysiske møter uten restriksjoner.

Prosjektleder har vært Oddbjørn Rød. Han har ledet prosjektet på en svært god måte, og Oddbjørn ble behørig takket ved den offisielle avslutningen av Kornsatsing i Vestfold.

 

 

På vegne av Vestfold og Telemark Bondelag takker Kåre Larsen av Oddbjørn Rød (til venstre) for solid innsats som prosjektleder.
På vegne av Vestfold og Telemark Bondelag takker Kåre Larsen av Oddbjørn Rød (til venstre) for solid innsats som prosjektleder.
Godt oppmøte på avslutningen av prosjektet Kornsatsing i Vestfold.
Godt oppmøte på avslutningen av prosjektet Kornsatsing i Vestfold.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag