Avregning av dyr rundt årsskiftet


12.12.14. Med få arbeidsdager i romjula minner Nortura om at deres livdyrformidlere er helt avhengige av å få inn underbilag med det samme slik at livdyra kan avregnes på riktig år. All fakturering av livdyr skal være ferdig 31.12.2014, da er de avhengige av å få inn alle bilag i god tid før jul så fremt det er mulig. Les mer på nettsidene til Nortura
Medlem.

 

 

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag