Avløsertilskudd


22.06.17. Det er sikkert endel som er usikre på hva avløsergrunnlaget deres vil bli i år. Derfor har Landbruksdirektoratet laget et regneark hvor man kan legge inn antall dyr du anslår å ha 1. mai og 1. oktober, og så vil du få oppgitt hvor mye du har i avløsergrunnlag.  (Regnearket er bare tilgjengelig i excel-fil)  Informasjon om dette finnes på følgende sider:  Hva
kan jeg få i avløsertilskudd?
  Hvordan beregnes hvor mye jeg kan få i avløsertilskudd?   ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag