Avlingsundersøkelse i gulrot


08.10.14. Styringsgruppa for gulrot i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) besøkte i september ca. 65 gulrotfelt  blant annet i Telemark og Vestfold.  Hensikten med undersøkelsen er å vurdere avlingsnivået i ulike distrikt i forhold til tidligere år, slik at man får en oversikt over forventet kvantum som legges inn på lager.  Les mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag