Avlingskampen 2021 – vinneren ble….


Publisert: 14.12.2021

På et temamøte om korn i slutten av november på Torp Hotell presenterte rådgiver Ingvild Evju fra NLR Viken årets avlingskamp i korn.

Det deltok i alt 11 lag i årets avlingskamp, og den praktiske gjennomføringen av avlingskampen er gjort av NLR Viken. Deltagere i årets avlingskamp var dyrkingsgruppene, Bondelaget og NLR Viken. Laga ble målt på størst avling og best dekningsbidrag, vekta 50/50.

Kornslaget i år var vårhvete, og sortene som ble valgt var Caress, Seniorita og Mirakel. Alt ble sådd til samme tid (23.4.) med forsøkssåmaskin. I tillegg til grunngjødsling ble og de 11 feltene delgjødslet i vekstsesong. Delgjødslingen inkluderte bladgjødsling. Det ble utført ugrasbekjempelse med Ariane og MCPA, i tillegg til vekstregulering og soppbekjempelse. Alle feltene ble tresket samtidig den 18. 08.

Resultatene til de 11 lagene viser store forskjeller i både avlingsnivå og dekningsbidrag. Det er likevel viktig å understreke at dette er tall for kun ett år, preget av en tørr og varm juli. Høyest avling lå på 491 kg. pr. dekar, mens laveste avling lå på 417 kg. pr. dekar, noe som utgjør en forskjell på 74 kg. pr. dekar. Beste dekningsbidrag blant de 11 laga lå på 1097 kr. pr. dekar, mens dårligste dekningsbidrag lå på 637 kr. pr. dekar. Forskjellen utgjør 460 kr. pr. dekar.

Det var dyrkingslaga i Våle/Fon og Undrumsdal som knivet i toppen på både avlingsnivå og dekningsbidrag. Seieren ble dratt i land av dyrkingsgruppa i Våle/Fon. Gratulerer så mye til vinneren! Honnør til alle laga som deltok og stor takk til NLR Viken som stod for den praktiske gjennomføringen.

Dyrkingsgruppa i Våle/Fon består av:

Ellen Marthine Gjersøe, Gunne Stokland, Hans Edvard Holtung, Hans Edvard Torp, Hans Kristian Hegg, Hans-Jørgen Skinnes, Knut Jørgen Borge, Ole Fredrik Hallerud, Silje Eckdahl/Sindre Book, Svein Ivar Ånestad/Trygve Ånestad, Thorbjørn Saue

Last ned presentasjonen av avlingskampen 2021 her:

Avlingskampen 221121

 

Deler av vinnerlaget i årets avlingskamp på korn - dyrkingsgruppa i Våle/Fon
Deler av vinnerlaget i årets avlingskamp på korn – dyrkingsgruppa i Våle/Fon

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag