Audun Tvedten gjenvalgt som leder i Vestfold Bonde- og småbrukarlag


Publisert: 16.03.2023

VESTFOLD BONDE- OG SMÅBRUKARLAG   

Pressemelding fra årsmøtet

Vi spiser rundt samme bord
Vestfold Bonde- og Småbrukarlag avholdt årsmøte på Solli gård i Stokke torsdag 9. mars.
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jacob Solberg startet møtet med et inspirerende og tankevekkende innlegg rundt temaet «Vi spiser rundt samme bord». Det er skremmende å se hvordan forskjellene i Norge øker, og det samme skjer internt i jordbruket. Med dagens jordbrukspolitikk lager vi større forskjeller mellom bøndene. Disse utfordringene må løses med samhold, og vi har et solidarisk ansvar for hele verden. I jordbrukspolitikken må det satses på mangfold og å sette jorda i bedre stand og mindre dekk og dieseljordbruk. Det er viktig å løfte verdiene som ligger i matproduksjon og sjølforsyning. Vi har bare rester av landbruk i landet, men det er fortsatt mulig å få tilbake landbruk i hele landet.

Årsmøtet gjenvalgte Audun Tvedten fra Tjølling som leder. Med seg i styret har han Tore Jardar Wirgenes, Dan Hjorteseth, Trond Jahren og Rakel Skjerve.

Årsmøtet vedtok en uttalelse om at inntektsnivået i jordbruket må raskt opp på nivå med gjennomsnittslønn her i landet, og i denne prosessen må det skilles mellom vederlag til arbeid og vederlag til kapital. Dette vil sikre et levedyktig jordbruk og en sikker og god matforsyning som er det viktigste i jordbrukets «samfunnsoppdrag».

For Vestfold Bonde- og Småbrukarlag
Bergljot Styrvold
Fylkessekretær

Styret i Vestfold Bonde- og småbrukarlag valgt på årsmøtet 9. mars 2023
Styret i Vestfold Bonde- og småbrukarlag valgt på årsmøtet 9. mars 2023

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag