Audun Tvedten gjenvalgt i Vestfold Bonde- og småbrukarlag


Publisert: 24.03.2022

Pressemelding

Mange bønder gir god matvareberedskap

Årsmøtet i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag har vedtatt en uttalelse der det står at mange bønder gir god matvareberedskap. Bakgrunnen er krigen i Ukraina og at mange nå uttrykker bekymringer om den norske matvareberedskapen. I uttalelsen heter det videre at matproduksjon og dyrking av jord kan ikke skrus av og på etter de politiske vindene, det krever forutsigbarhet og langsiktighet. Årsmøtet stiller også spørsmål ved om det er moralsk riktig at rike land kjøper maten ut av munnen på mennesker i fattige land og dermed også i tillegg bidrar til økte priser på maten?

Årsmøtet vedtok også en uttalelse der det ble uttrykt stor bekymring for det vil lønne seg å så og å gjødsle jordene denne våren. Årsaken er den enorme prisøkningen på flere innsatsfaktorer. Årsmøtet mener at de lovnadene som kommer fra regjering og fra landbruks- og matministeren er for lite konkrete til å sikre framtida til norsk jordbruk.

Årsmøtet ble holdt på Solli gård i Stokke 17. mars og hadde fagprogram om de kommende jordbruksforhandlingene, om klimautfordringene og bærekraftig jordbruk og om muligheter for å binde karbon i jorda.

Audun Tvedten fra Larvik ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret har han Trond Jahren fra Sande, Tore Jardar Wirgenes fra Larvik, Ole Christian Torkildsen og Dan Hjorteseth, begge fra Stokke.

For Vestfold Bonde- og Småbrukarlag

Bergljot Styrvold

Fylkessekretær

VBS Uttalelse økonomi

VBS Uttalelse Beredskap

 

 

 

 

Torgeir Tajet snakket engasjert om karbonbinding i jord
Torgeir Tajet snakket engasjert om karbonbinding i jord

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag