Atypisk variant av BSE bekrefta


29.01.15 Ei ku i Nord-Trøndelag er bekreftet smittet av en atypisk variant av storfesjukdommen BSE. Flere medier har i dag overskrifter om at kugalskap er påvist i Norge. Det er viktig å få fram at dette er en atypisk variant som kan oppstå sporadisk på svært gamle dyr og som ikke kan smitte. Det er klassisk BSE som i sjeldne tilfeller kan smitte til mennesker gjennom infiserte kjøttprodukter. Det er ikke overraskende, men likevel en lettelse
å få bekreftet at det var den atypiske varianten.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag