Aslak Snarteland innstilt som fylkesleder frem til mars 2023


Publisert: 25.10.2022

Lørdag 19. november vil Vestfold og Telemark Bondelag igjen bli delt opp i to fylkeslag. Det skjer under ekstraordinært årsmøte i Sandefjord. Samme dag er det konstituerende årsmøter i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag.

Valgnemndas innstilling for Telemark Bondelag er nå klar.

Valgnemnda skriver i sin innstilling at de startet opp sitt arbeid i august med å legge ut en åpen henstilling på www.grontfagsenter.no om å melde interesse/kandidater til nytt styre. Det ble senere også sendt e-post til alle lokallag om det samme, skriver valgnemnda i sin innstilling.

Valgnemnda skriver videre at de startet med å kartlegge interessen blant dagens styremedlemmer, samt vurdere innkomne forslag til kandidater og andre innspill. På grunnlag av dette ble det gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater. Valgnemnda har deretter gjort selvstendige vurderinger av alle kandidater til alle verv.

Avslutningsvis skriver valgnemnda at de har hatt konstruktive og løsningsorienterte diskusjoner og har kommet fram til følgende innstilling for konstituerende årsmøte i Telemark Bondelag:

Leder, fram til årsmøte 2023:

Aslak Snarteland, Fyresdal.

Styremedlemmer, fram til årsmøte 2023:

Trude Flatland, Vinje og Tokke.
Henrik Kjeldsen, Holla.

Styremedlemmer, fram til årsmøte 2024:   

Anne Birgitte Riis Johansen, Gjerpen og Solum.
Hege Gonsholt, Seljord.

Nestleder, fram til årsmøte 2023 (velges blant styremedlemmene):

Trude Flatland, Vinje og Tokke.

Varamedlemmer til styret i nummerorden, fram til årsmøte 2023:

Mikkel Aanderaa, Saude og Nes. (1. vara)
Simen Rønning, Drangedal og Tørdal. (2. vara)
Turid Opsund, Vinje og Tokke. (3. vara)

Hele valgnemndas innstilling kan lastes ned her

Innstillingen består både av nåværende tillitsvalgte i Vestfold og Telemark Bondelag og nye kandidater. Aslak Snarteland, innstilt som leder, og Trude Flatland, innstilt som nestleder, er henholdsvis leder og 1. varamedlem i dagens fylkesstyre. Det vil komme en grundigere presentasjon av alle innstilte kandidater før årsmøtet.

Valgnemnda har bestått av:

Ivar Gulseth, Gjerpen og Solum (leder)
Ann Kristin Teksle, Holla (nestleder

Hilda Vaa, Vinje og Tokke (medlem)
Synne Vahl Rogn, Bamble (medlem)

Arnfinn Nørstrud, Heddal (1. vara)
Jon Midtbø, Bø (2. vara)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag