Aslak Snarteland foreslås som leder av Vestfold og Telemark Bondelag


Publisert: 27.02.2021

Bondelagslederne i Vestfold og Telemark

Innstilt fra valgnemnda: Aslak Snarteland (til venstre) som leder og Thorleif Müller som nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag

 

Valgnemndas innstilling til årsmøtet 20. mars er klar. Aslak Snarteland innstilles som leder og Thorleif Müller som nestleder i det sammenslåtte fylkeslaget. Leder i valgnemnda, Hans Edvard Torp, legger fram en enstemmig innstilling fra valgnemnda. De har hatt mange møter og grundige vurderinger i den første valgnemnda for Vestfold og Telemark Bondelag.

Skal bygge et nytt fylkeslag
Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag blir historie 20. mars, og det konstituerende årsmøtet skal gjennomføre valg på alle posisjoner. Alle nåværende tillitsvalgte blir fristilt og har fått spørsmål om de stiller seg til disposisjon videre. – Det er veldig bra at de alle fleste vil være med å bygge det nye laget og at det er kamp om plassene, sier Hans Edvard Torp, – men når to styrer skal bli til ett, er det dessverre ikke plass til alle. Valgnemnda har valgt å prioritere tillitsvalgte med erfaring. – I en oppstartsfase for et nytt fylkeslag mener vi dette er en styrke, sier Torp, – ikke minst at de har erfaring fra sammenslåingsprosessen og kjenner hvilke valg og vurderinger som er gjort.

Geografi og produksjon
Valgnemnda har lagt stor vekt på å få et fylkesstyre som kan gjenspeile produksjoner og geografi i hele fylket. Torp forteller at det er umulig dekke alle produksjoner, men at de i innstillingen har sørget for at hovedgruppene husdyr, korn og grønt er representert. Det nye fylkeslaget vil opprette faste utvalg for nettopp husdyr, korn og grønt. – Vi oppfordrer styret til å bruke utvalga aktivt for å få inn kompetanse fra produsentgrupper som ikke er representert med styreplass, sier Torp.

Kompetanse på grønt og arbeidskraft
Grønt (grønnsaker, potet, frukt og bær) er en viktig produksjon i store deler av Vestfold og Telemark. Disse produsentene har andre utfordringer enn bønder med korn eller husdyr. Det er på områder som økonomi, risiko, arbeidskraft, organisering, marked og arbeidskraft. Grønt er lite representert i både styret og representantskapet til Norges Bondelag. Valgnemnda er kjent med at begge fylkeslag har foreslått og kjemper for Thorleif Müller som kandidat til styreverv i Norges Bondelag. Hans Edvard Torp kan fortelle at de ved å innstille Thorleif Müller som nestleder kan beholde hans kompetanse på grønt i fylkeslaget og i representantskapet (både leder og nestleder møter). -Vi har tatt høyde for at Thorleif kan få verv sentralt som ikke er forenlig med verv i fylkeslaget, sier Torp, – derfor har vi innstilt en grøntprodusent som andre vara, som da vil rykke opp og møte fast i styret, og kan lede grøntutvalget.

Framtida
Valgnemnda har innstilt to erfarne fylkesledere med lang fartstid på topp. De mener dette vil gi en god start for et nytt fylkeslag, men legger ikke skul på at de har brukt mye tid på å tenke framover.  –  Gjennom arbeidet i valgnemnda har vi avdekket et luksusproblem, vi har «altfor mange» flinke folk, sier Torp med et smil, – vi innstiller på et sterkt og kompetent styret, og ei varamannsrekke som representerer framtida.

Valgnemnda innstilling til fylkesstyre for Vestfold og Telemark Bondelag

Fylkesleder Aslak Snarteland Fyresdal Melk/ storfe/sau
Styremedlem Thorleif Müller Nøtterøy og Tjøme Jordbær
Styremedlem Hege Gonsholt Vinje og Tokke Melk/storfe/småfe
Styremedlem Silje Eckdahl Borre og Undrumsdal Kjøttfe/gras/hest/korn/bringebær
Styremedlem Anne Birgitte Riis- Johansen Gjerpen og Solum Melk/storfe
Styremedlem Hans Jørgen Olsen Røren Sem Korn
Styremedlem Inger Synnøve Johnsen Våle Storfe/Svin
Nestleder Thorleif Müller Velges blant styremedlemmene
Vara for nestleder Silje Eckdahl Velges blant styremedlemmene
1. vara Trude Flatland Vinje og Tokke Ammeku
2. vara Hans Kristian Berge Tjølling Grønt
3. vara Anne Helene Sommerstad Bruserud Andebu Svin / Korn


Protokoll fra valgnemnda, fullstendig innstilling og presentasjon av kandidatene vil bli lagt ut her i uke 9.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag