Foreslås gjenvalg på Snarteland og Eckdahl


Publisert: 22.02.2022

Fredag 18. mars er det klart for årsmøte i Vestfold og Telemark Bondelag. Nå er valgkomitéens innstilling klar og det foreslås gjenvalg på både leder Aslak Snarteland og nestleder Silje Eckdahl.

-Valgnemnda har registrert at det har vært stort ønske om gjenvalg og tilbakemeldingene tyder på at det er et velfungerende styre og fylkeslag, skriver valgnemnda i sin innstilling.

Valgnemnda hadde gjort ferdig sin innstilling før det ble kjent at fylkestinget nå ønsker å dele Vestfold og Telemark fylke. En mulig deling er derimot nevnt i innstillingen: Parallelt med valgnemndas arbeid har det pågått store politiske diskusjoner om Vestfold og Telemark fylke igjen skal splittes. Norges Bondelag har slått fast at fylkeslag skal følge gjeldende fylkesgrense. Valgnemnda har allikevel valgt å ha fokus på årsmøtet i 2022, og har arbeidet i henhold til gjeldende instruks uavhengig av om fylket blir splittet eller ei. Som det fremkommer av valgnemndas innstilling er det derimot foreslått 4 varamedlemmer til valgnemnda, og en geografisk fordeling, som gjør at det raskt kan settes ned ei valgnemnd for hver del av et eventuelt oppdelt Vestfold og Telemark.

Valgnemnda skriver avslutningsvis at de har hatt en konstruktiv og løsningsorientert diskusjon, og er svært tilfreds med å fremme følgende enstemmig styreinnstilling for årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag:

Leder, for 1 år:
Aslak Snarteland, Fyresdal

Styremedlemmer, for 2 år:
Anne Birgitte Riis-Johansen, Gjerpen og Solum
Inger Synøve Johnsen, Våle
Hans Kristian Berge, Tjølling

I styret uten å være på valg, valgt for 2 år i 2021:
Silje Eckdahl, Borre og Undrumsdal
Hege Gonsholt, Seljord
Hans Jørgen Olsen Røren, Sem

Nestleder, for 1 år (velges blant styremedlemmene):
Silje Eckdahl, Borre og Undrumsdal

Varamedlemmer til styret i nummerorden, for 1 år:
1. vara: Trude Flatland, Vinje og Tokke
2. vara: Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Andebu
3. vara: Thomas Pettersen, Lardal

Hele valgnemndas innstilling kan lastes ned her

Det foreslås mye gjenvalg. Her er fylkesstyret anno februar 2022; f.v Magnus Rød (VTBU), Hege Gonsholt, Anne Birgitte Riis-Johansen, Anne-Mette Bøe (TBK), Trude Flatland, Aslak Snarteland, Hans Kristian Berge, Silje Eckdahl og Hans Jørgen Olsen Røren. Inger Synøve Johnsen og Anne-Helene Sommerstad Bruserud (2.vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.
Det foreslås mye gjenvalg. Her er fylkesstyret anno februar 2022; f.v Magnus Rød (VTBU), Hege Gonsholt, Anne Birgitte Riis-Johansen, Anne-Mette Bøe (TBK), Trude Flatland, Aslak Snarteland, Hans Kristian Berge, Silje Eckdahl og Hans Jørgen Olsen Røren. Inger Synøve Johnsen og Anne-Helene Sommerstad Bruserud (2.vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag