Gjenvalg – et helt halvt år


Publisert: 23.03.2022

Aslak Snarteland ble gjenvalgt som leder i Vestfold og Telemark Bondelag. Han og det nye styret får sitte fram til ekstraordinært årsmøte i november. Årsmøtet vedtok nemlig å gå inn for å dele opp fylkeslaget igjen i tråd med fylkesstyrets innstilling, som følge av at fylkestinget har vedtatt å dele opp igjen Vestfold og Telemark fylke.

Det ble stort sett gjenvalg på hele styret. I tillegg kom Thomas Pettersen inn som 3.varamedlem.

Her er styret samlet, f.v Hans Kristian Berge, Anne-Helene S. Bruserud, Hege Gonsholt, Silje Eckdahl (nestleder), Anne Birgitte Riis-Johansen, Trude Flatland, Aslak Snarteland (leder), Inger Synøve Johnsen, Thomas Pettersen, Mette Bøe (TBK) og Magnus Rød (VTBU). Hans Jørgen Olsen Røren var ikke til stede.

 

Silje Eckdahl ble gjenvalgt som nestleder.

Styremedlemmer, for 2 år:

Anne Birgitte Riis-Johansen, Gjerpen og Solum
Inger Synøve Johnsen, Våle
Hans Kristian Berge, Tjølling

I styret uten å være på valg, valgt for 2 år i 2021:

Silje Eckdahl, Borre og Undrumsdal
Hege Gonsholt, Vinje og Tokke
Hans Jørgen Olsen Røren, Sem

Varamedlemmer for 1 år:

1 vara: Trude Flatland, Vinje og Tokke
2 vara: Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Andebu
3. vara: Thomas Pettersen, Lardal

Hans Edvard Torp, Våle ble valgt til ordfører for årsmøtet i 2023 og Synne Vahl Rogn, Bamble ble valgt til varaordfører.

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte:
Vestfold og Telemark Bondelag har i kraft av sitt medlemstall 9 utsendinger, i tillegg til fylkesleder og nestleder:

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2022, valgt i 2021 (ikke på valg i 2022)

Hege Gonsholt, Vinje og Tokke
Hans Jørgen Olsen Røren, Sem
Anne Birgitte Riis-Johansen, Gjerpen og Solum

Ny utsending for ett år: Helene Hoppestad, Gjerpen og Solum

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte i 2022 og 2023:

Inger Synøve Johnsen, Våle
Trude Flatland, Vinje og Tokke
Hans Kristian Berge, Tjølling
Anne Helene Sommerstad Bruserud, Andebu
Thomas Pettersen, Lardal

Varautsendinger i nummerrekkefølge (for 2022): 1. Birgitte Ringdal Brekke, Sandar 2. Henrik Kjeldsen, Nome 3. Svein Ivar Aanestad, Våle 4. Vegard Søli Meen, Siljan 5. Hans Chr. Jørgensen Songedalstveiten, Fyresdal 6. Ole Andreassen, Borre og Undrumsdal 7. Vegard Tangvald, Bamble 8. Per Øyvin Sola, Sande og Strømm 9. Arnt Erik Evja, Nissedal

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag