Årsmøtet behandlet 7 innkomne saker


Publisert: 27.03.2022

Mange gode innlegg på generaldebatten og syv innkomne saker fra lokallaga – det kjennetegner et bra og engasjert årsmøte! Her kan du lese mer om de innkomne sakene til årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag.

Det er ikke uvanlig at årsmøter holdes uten en eneste innkommen sak, med en god generaldebatt vil viktige innspill fra delegatene likevel komme frem. Men, vedtak som gjøres i et årsmøte som følge av innkomne saker er med på å bevege organisasjonen, selv om ikke forslagsstiller sitt vedtak blir vedtatt i sin opprinnelige form. Ingen innkomne saker, ingen vedtak utenom de faste postene i et årsmøte. Innkomne saker bidrar til å løfte diskusjonen og sette dagsorden ytterligere i årsmøtet.  Det er bra!

Alle sakene som ble fremmet til årsmøtet ble behandlet på siste fylkesstyremøte før årsmøtet. Fylkesstyret innstiller enten på samme vedtak, eller fremmer et annet forslag til vedtak. Så er det opp til årsmøtedelegatene å stemme over hvilket vedtak de ønsker i hver enkelt sak.

Lenker til saksframleggene ligger nederst i denne saken.

Den første innkomne saken handlet om årets jordbruksforhandlinger generelt og tallgrunnlaget spesielt. Både Bø Bondelag og Lunde og Flåbygd Bondelag hadde fremmet sak om dette.  Bø Bondelag trakk sitt forslag før avstemming og stilte seg bak fylkesstyrets innstilling.

Leder i Lunde og Flåbygd Bondelag, Magnus Hartveit.
Leder i Lunde og Flåbygd Bondelag, Magnus Hartveit.

Fylkesstyrets innstilling ble gjennomgått av Silje Eckdahl. Hun sa at styret i Vestfold og Telemark Bondelag berømmer engasjementet til begge lokallag. – Inntektsmulighetene må løftes. Hun forklarte videre at fylkesstyret valgte å samle de to innspillene i 4 punkter. Årsmøtet vedtok innstillingen fra fylkesstyret mot tre stemmer.

Den andre innkomne saken handlet om landbrukets klimaplan. Lunde og Flåbygd Bondelag la frem sin innstilling og argumentere for deres forslag. Fylkesstyret sin innstilling ble lagt fram av Silje Eckdahl. Årsmøtet vedtok innstillingen fra fylkesstyret mot tre stemmer.

Innkommen sak nr tre var også fra Lunde og Flåbygd Bondelag og den handlet om bevaring av matjord som et godt miljøtiltak. Trude Flatland fortalte at fylkesstyret støtter forslaget fra Lunde og Flåbygd Bondelag og la fram identisk vedtak til sin innstilling. Årsmøtet vedtok denne enstemmig.

Trude Flatland fra fylkesstyret.
Trude Flatland fra fylkesstyret.

Den fjerde innkomne saken tok for seg kostnadsdekning av klimatiltak, også denne fremmet av Lunde og Flåbygd Bondelag. Etter at fylkesstyret ved Trude Flatland la fram sin innstilling, ble det åpnet opp for debatt. Magnus Hartveit tok ordet og ønsket endringer i vedtaksteksten. Årsmøtet tok en lite pause, mens det ble formulert et omforent forslag til ordlyd til fylkesstyrets innstilling. Lunde og Flåbygd trakk da sitt forslag og årsmøtet vedtok den reviderte innstillingen enstemmig.

Vestfold og Telemark Bondelag vil jobbe for at støtteordninger knyttet til løpende klima- og miljøtiltak på den enkelte gård utformes slik at de kompenserer for økte kostnader og investeringer. Klima- og miljøtiltak skal ikke gå ut over landets selvforsyningsgrad. Klimarådgiving bør være gratis for den enkelte bonde. Bionova og en fondsordning med skattefordel på gårdsnivå må være med på å finansiere investeringer i klima- og miljøtiltak. Klima- og miljøtiltak må finansieres med friske midler både i og utenom jordbruksoppgjøret.

Her er forslagsstiller Magnus Hartveit fra Lunde og Flåbygd Bondelag, styremedlem i fylkesstyret, Trude Flatland og Amund Kind fra administrasjonen i gang med å lage en nytt forslag til vedtak som årsmøtet skal stemme over.
Her er forslagsstiller Magnus Hartveit fra Lunde og Flåbygd Bondelag, styremedlem i fylkesstyret, Trude Flatland og Amund Kind fra administrasjonen i gang med å lage en nytt forslag til vedtak som årsmøtet skal stemme over.

Sak nr seks handlet om tilskudd til lokallag. Lunde og Flåbygd la fram sin innstilling og Trude Flatland fra fylkesstyret forklarte hvorfor de ikke støtter dette innspillet og leste opp fylkesstyrets forslag til innstilling.  Årsmøtet vedtok innstillingen fra fylkesstyret mot tre stemmer.

Den siste innkomne saken var fra Saude og Nes Bondelag og handlet om frostskadde frukttrær. Kjetil Nyhus la fram saken. Hans Kristian Berge fra fylkesstyret sa litt mer om arbeidet som er gjort og hva fylkesstyret har spilt inn til årets jordbruksoppgjør. Han leste deretter opp fylkesstyrets innstilling som var en støtte til den innkomne saken fra Saude og Nes Bondelag. Årsmøtet vedtok enstemmig innstillingen fra fylkesstyret.

Delegatene fra Saude og Nes Bondelag, Mikkel Aanderaa og leder Kjetil Nyhus.
Delegatene fra Saude og Nes Bondelag, Mikkel Aanderaa og leder Kjetil Nyhus.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag