Årsmøtet avholdt i Brunlanes Bondelag


09.11.15. Karl Arnt Bårnes fortsetter som lokallagsleder i Brunlanes Bondelag. Det ble klart da Vestfolds sørøstligste lokallag avholdt sitt årsmøte på Nevlunghavn gjestgiveri. Hans Martin Gran orienterte om siste nytt fra Bondelaget.


Brunlanes Bondelag årsmøte 2015 (3)

På bilde av styret er fra venstre: Thor Martin Haugene, Rose Helen Løkka Karlsen, Karl-Arnt Bårnes og Thorbjørn Gusland.

 

Brunlanes Bondelag årsmøte 2015 (1)

Årsmøtet gikk rolig for seg med 10 deltakere. God fisk med is til dessert ble servert.

 

Brunlanes Bondelag årsmøte 2015 (2)

Foruten valg og arbeidsplan, diskuterte årsmøtet bondepub og utfordringer med hønsehirse.

 

Styremedlem i Vestfold Bondelag, Hans Martin Gran, deltok også og orienterte om aktuelle saker som Bondelaget sentralt og regionalt jobber med for tiden.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag