Årsmøter i Studieforbundet næring og samfunn 2018


Både Studieforbundet næring og samfunn Vestfold, og Studieforbundet næring og samfunn Region Telemark/Vestfold avholdt sine årsmøter på Gjennestad onsdag 13. juni. Ny i begge styrene er Bjørnar Steinsholt som representerer TINE.


Før årsmøtet ble formelt satt, orienterte Anne Kathrine Munkejord (Vestfold Bygdekvinnelag) og Britt Jane Koch (Norsk forbund for utviklingshemmede Vestfold) om virksomhetene i sine organisasjoner.

 

Årsmøte SNS 2018. Anne Kathrine Munkejord orienterte om Bygdekvinnelaget.

Bygdekvinnelagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø

og primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon

som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske

interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen kulturarv.

 

Norges Bygdekvinnelag har over 12000 medlemmer, 450 lokallag og 18 fylkeslag.

I Telemark er det ca. 600 medlemmer, og i Vestfold ca. 760.

 

Bygdekvinnelagets arbeidsområde er å skape vekst gjennom:  

·       ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte

·       å være en tøffere forbrukerorganisasjon

·       å ha gjennomslag som samfunnsaktør

·       kvinnesolidaritet uten grenser

 

Viktige prosjekter er og har vært; Bygda i bevegelse, Ville vekster, Kvinner UT.

 Norges Bygdekvinnelag ble denne måneden tildelt UNESCO-status som mateksperter.

 

Årsmøte SNS 2018. Brit Jane Koch orienterte om Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) ble stiftet i 1967, og har ca 8300 medlemmer. Aktiviteten er fordelt på 19 fylkeslag og 188 lokallag over hele landet. NFU har mer enn 2000 tillitsvalgte, og forbundsleder er Jens Petter Gitlesen.

  

Norsk forbund for utviklingshemmede er en pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. De er også en viktig høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemning, nasjonalt og internasjonalt, og i tillegg driver de solidaritetsarbeid i Afrika.

 

Lovpålagt BPA (Brukerstyret personlig assistanse) er en sak som er svært viktig for forbundet, og som det jobbes mye med.

 

I Vestfold er det ca. 350 medlemmer, og det arrangeres kurs og aktivteter for utviklingshemmede, og deres pårørende.

 

Deretter ble de formelle årsmøtene avviklet fortløpende.  Mange var utsendinger til begge årsmøter, og de som ikke var det møtte som gjester.

 

Årsmøte SNS 2018. Elin ledet møtene.

Styreleder Elin Røed ledet møtene med stø hånd.

 

Årsmøte SNS 2018. Anne Kari Hedlund orienterte fra Landkreditt

Årsmøtene fikk også en kort orientering om siste nytt fra Landkreditt v/tillitsvalgt Anne-Kari Hedlund.

 

 

De nye styrene består av:

Studieforbundet næring og samfunn Region Telemark/Vestfold:

Elin Røed, Vestfold Bondelag

Jan Thorsen, Telemark Bondelag

Bjørnar Steinholt, TINE

Kari Findal, Telemark Bygdekvinnelag

Britt Jane Koch, Norsk forbunde for utviklingshemmede Vestfold

 

Studieforbundet næring og samfunn Vestfold: 

Elin Røed, Vestfold Bondelag

Lars-Arne Høgetveit, Norsk Landbruksrådgiving Viken

Bjørnar Steinsholt, TINE

Anne Kathrine Munkejord, Vestfold Bygdekvinnelag

Nils Henry Haugen, Nortura

 

Protokoll 2018. SNS Vestfold. Undertegnet.

 

Protokoll 2018. SNS Region Telemark/Vestfold

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag