Årsmøter i Studieforbundet næring og samfunn 2015


Tirsdag 16. juni ble det avholdt årsmøter i Studieforbundet næring og samfunn, både i Region Telemark/Vestfold og i Lokalutvalget Vestfold (tidl. BSF Vestfold).

Årsmøtene ble holdt hos Vestfoldarkivet i Sandefjord, og startet med at vi fikk en interessant omvisning og orientering v/rådgiver og arkivar Ann Tove Manshaus m.fl.

 

 


Etter omvisningen ble årsmøtene i de respektive nivåene avholdt fortløpende.  Utsendingene var velkommen til å delta som gjester på hverandres årsmøter.

 

Leder kom i sine taler til årsmøtene inn på blant annet følgende:

Til Regionen:
Regionen som et viktig bindeledd mellom sentralleddet og  studieforbundets mange og ulike medlemsorganisasjoner. Regionen har lite aktivitet og ressurser, men det er viktig at den formelle organisasjonen er på plass.  I tillegg er regionen en arena der de to sammenslåtte studieforbundene møtes og blir mer kjent med hverandres arbeid.

 

Hun kom også inn på utfordringene rundt økonomien i studieforbundene.  I forslaget til statsbudsjett i høst foreslo regjeringen å redusere tilskuddet til studieforbundene med 40 millioner.  Det ville for Studieforbundet næring og samfunn bety ca. 2 millioner mindre, og ville fått store konsekvenser.  I budsjettforliket med V og Krf ble heldigvis hele kuttet reversert. Vi håper regjeringen har blitt klar over verdien i organisasjoner som våre,
og ikke

kutter i tilskuddet til det viktige arbeidet som gjøres av disse.

 

Til Lokalutvalget: 

Det blir nå mer og mer fokus på mat og landbruk fra mange hold.  Folk blir etter hvert mer opptatt av hvordan det de spiser er produsert. “Matproduksjon er ikke for amatører!”  Disse tingene gjenspeiler seg også i utdanningsløpet der det nå blir flere tilbud innen grønn utdanning.  Blant annet skal de første lærlingene fra 2+2-prosjektet ut i lærebedrift nå til høsten.  Det er sannsynligvis behov for at SNS
arrangerer noen kurs spesielt for denne gruppen.  I tillegg kan de selvfølgelig delta på de kursene som uansett arrangeres.

 

2014 har vært et svært aktivt år på kursfronten.  Det er 20 år siden kravet til plantevernbevis trådte i kraft, og siden beviset må fornyes hvert 10. år har vi arrangert mange kurs for fornyelse av beviset. Det har også vært stor interesse for å ta plantevernbeviset for første gang.  Det er nå på trappene et kursopplegg slik at man kan fornye plantevernbeviset på nett,  men vi tror likevel det blir behov
for “tradisjonelle” plantevernkurs framover.

 

Landbrukshelga ble arrangert i januar 2015, men mye av arbeidet med den foregikk før nyttår.  Dette er et svært viktig arrangement for landbrukets som helhet.  Man treffes på tvers av produksjoner, og får både faglig og sosialt påfyll.  Særlig viktig mener vi det er at vi får med ungdommen på et slikt arrangement.

 

Studieforbundet må ellers utvikle kurstilbudene etter som bondens og næringas behov endrer seg.  Våre medlemsorganisasjoner tilbyr de spesifikke fagkursene, mens vi i SNS må jobbe for å dekke de kursbehovene som går på tvers av produksjonene.

 

Valgene: 

Elin Røed, Vestfold Bondelag ble gjenvalgt som styreleder i både regionen og lokalutvalget.  Med seg i styret får hun:

Regionen: 

Britt Jane Koch, Norsk forbund for utviklingshemmede

Stein Roger Sundberg Bjerkely, Telemark Nei til EU

Arne Martin Malerød, TINE

Jon Midtbø, Telemark Bondelag

 

Lokalutvalget: 

Anne Katrine Munkejord, Vestfold Bygdekvinnelag

Beate Menes Didriksen, Nortura

Lars-Arne Høgetveit, NLR Viken

Kari Lise Joarsdotter Breivik, TINE

 

Årsmøteprotokollene vil bli lagt ut når de er godkjent.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag