Årsmøter i Studieforbundet næring og samfunn


01.06.16. Denne uka avholdt Studieforbundet næring og samfunn sine årsmøter både i regionleddet og i lokalutvalget Vestfold.  Møtene ble holdt i Vestfold bondelags møtelokale på Gjennestadtunet i Stokke.  Årsmøtene fikk først en interessant orientering om drifta i to av medlemsorganisasjonene.  Inger-Martha Skjelland orienterte fra Vestfold Bygdeungdomslag, og Åge Nilsen fra Vestfold Nei til EU. 
Store deler av styrene ble gjenvalgt, men i regionen ble Jan Thorsen valgt til nytt styremedlem etter Jon Midtbø, og i lokalutvalget Vestfold overtar Arne Martin Malerød for Kari Lise Joarsdotter Breivik. Les mer hos SNS Vestfold.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag