Årsmøtene i lokallaga er igang


Publisert: 15.10.2023

Årsmøtene er en viktig arena for medlemsdemokratiet, så møt opp og si din mening. Årsmøtene er også en hyggelig sosial møteplass for medlemmene.

I år var både Botne og Hillestad Bondelag og Våle Bondelag tidlig ute med sine årsmøter.

Botne og Hillestad hadde sitt årsmøte på Speiderhytta ved Borre kirke med godt frammøte.
Nestleder i fylkesstyret, Inger Synøve Johnsen orienterte om aktuelle saker, blant annet opptrappingsplanen.
Hele styret ble gjenvalgt

Våle Bondelag holdt sitt årsmøte på Våle gamle prestegård, og her var det Karin Langaas som deltok fra fylkesstyret og orienterte om aktuelle saker.

Gratulerer til gjenvalgte og nyvalgte ledere og styremedlemmer!

I Botne og Hillestad Bondelag ble hele styret gjenvalg
I Botne og Hillestad Bondelag ble hele styret gjenvalg
I Våle tok også nesten hele styret gjenvalg. Nytt styremedlem er Helge Holtung
I Våle tok også nesten hele styret gjenvalg. Nytt styremedlem er Helge Holtung

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag