Årsmøte Vestfold Bonde- og Småbrukarlag


Årsmøte

lørdag 7.mars 2015 kl. 11.30

 


Stokke Bygdetun


Hovedtemaer på årsmøtet er:

Verdiskapingsrapport for landbruk og matindustri i
Vestfold, innleder er Martin Lundeby Grimstad fra Agri Analyse

Lokalmat – aktører fra Vestfold forteller om sin
virksomhet

Endringer i regelverket for produksjonstilskudd

Årsmøtesaker med valg

Bevertning

Medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkomne!

Se hjemmesida til VBS


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag