Årsmøte Stokke Utmarkslag


Årsmøte Stokke Utmarkslag Furulund Kro, Tirsdag 7. April kl. 19:00 


Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og 2 til å skrive under protokollen.
3. Styrets årsmelding og revidert regnskap.
4. Valg – se valgkomiteens innstillinger.
5. Forslag fra styret:
*  Åpne for jakt på rådyr-geit.
*  Delta i et prosjekt med viltovergangene i Stokke, i regi av Fylkesmannen.
*  Lage nye grenser for tildeling av jaktkort, se vedlegg.
*  Lage nye rutiner for sanksjoner mot jegere som ikke følger reglene, se vedlegg.
6. Fastsette priser på jaktkort for 2015, se styrets forslag.
7. Informasjon fra styret:
*  Saker vi har jobbet med
*  Fuglehund klubben

Bevertning.

                      Velkommen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag