Årsmøte i Vestfolds største lokallag


27.10.19 Med 325 medlemmer er Sande og Strømm Landbrukslag det største lokallaget i Vestfold. De hadde årsmøtet på Bondeheimen i Sande denne uka. Per-Øivin Sola (bildet) ble gjenvalgt som leder. Sande og Strømm Landbrukslag har mye aktivitet og et godt samebeid med bygdeungdomslaget. På årsmøtet ble det lagt gode planer for lokale arragementer denne vinteren.


ÅM SSLL 2019 Leder Per-Øivin Sola årsmøtesaker

Her gjennomgår Per-Øivin Sola årsmelding for laget. De har hatt mange aktiviteter:

  • Bondepub med reisebrev og quiz
  • Studiering og uttalelse til jordbruksforhandlingene
  • Inspirasjonsdag sammen med Bygdeungdomslaget
  • Medlemsmøte om grunneierrettigheter
  • Markvandring
  • Sommertreff
  • Åpen Gård

Svelvik til Buskerud/Viken 

Landbrukslaget har medlemmer i Sande og Svelvik kommuner. Til nyttår blir Svelvik slått sammen med Drammen og blir dermed en del av det nye fylket Viken. Hva gjør lokallaget da? Organisasjonssjef i Vestfold Bondelag, Elin Røed, forklarte retningslinjene rundt dette. Når et lokallag hører til i to fylker, kan de selv bestemme hvilket fylke de vil tilhøre. Hvis lokallaget ikke beslutter noe annet, vil tilskutningen til opprinnelig fylkeslag opprettholdes. Lokallaget
kan også velge å dele seg. Dette haster ikke, og Røed oppfordret lokallaget til å bruke litt tid. God informasjon er viktig, og laget må lytte til hva medlemmer som bor i Svelvik ønsker.

 

ÅM SSLL 2019 Forsamlingen

Sande og Strømm Landbrukslag eier sitt eget hus, Bondeheimen. Det er nylig pusset opp og er et lyst og trivelig lokale som blir mye brukt. På årsmøtet var det også orientering fra husstyret og regnskap for huset.

ÅM SSLL 2019 Leder i valgkomiteen Øyvind Slevigen

Leder i valgkomiteen, Øyvind Slevigen, ledet valget med stø hånd.

ÅM SSLL 2019 Nytt styre

Det nye styret i Sande og Strømm Landbrukslag, fra venstre: Per Øivin Sola (leder), Henrik Jebsen Holm (nestleder). Per Reese, Lars Helge Kalmo (ny), Ellen K Borgen Pedersen, Hans Kristian Teien og Lars Galleberg Bjørge.

Åm SSLL 2019 Servering Ninni Mjelde Gran fra Gran Søndre AS

På årsmøtet ble det servert skikkelig middag og dessert. Her serverer Ninni Mjelde Gran fra Gran Søndre AS.

 

Søndre Gran AS driver bakeriutsalg, kafè og catering. De skal snart få egen nettside, men forløpig kan du finne dem på Facebook.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag