Årsmøte i Vestfold og Telemark Bondelag.


Publisert: 18.03.2022

I dag får Bø Hotell storinnrykk av bønder som skal avholde årsmøte i Vestfold og Telemark Bondelag. Sammen med inviterte gjester er det totalt 107 deltagere som benker seg til årsmøte kl. 09:30.

Bakteppe for årets årsmøte er kravet om et kraftig løft i inntektsmulighetene for bonden. Det er på høy tid å starte tettingen av inntektsgapet mot andre grupper i samfunnet. Resultatet av årets jordbruksoppgjør må være en kraftfull start på tettingen av inntektsgapet! Årsmøtet vil blant annet bli invitert til å vedta en resolusjon hvor temaet nettopp er behovet for et kraftig løft i bondeinntekta.

Hovedinnleder på årets årsmøte er 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen. Det legges opp til en generaldebatt hvor årsmøtedelegatene blir invitert til å ta opp de temaer de mener det er viktig å belyse. Høyst sannsynlig blir det en generaldebatt med mange innlegg og med et stort engasjement!

Til årsmøtet er det kommet inn hele syv saker fra totalt tre lokallag. Alle de innkomne sakene blir behandlet i møtet, og flere av de innkomne sakene har inntektsutviklingen i landbruket som tema.

Den grufulle krigen i Ukraina preger oss alle, den setter og sitt preg på årsmøtet til Vestfold og Telemark Bondelag. Det vil bli lagt fram en resolusjon hvor denne tragiske hendelsen er tema. Det som skjer i Ukraina vil og bli markert på annen måte i møtet.

Slik det ser ut ved årsmøtets start vil det bare bli små rokkeringer i styret, og valgnemnda innstiller blant annet på gjenvalg av leder Aslak Snarteland og på gjenvalg av nestleder Silje Eckdahl.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag